tirsdag 20. september 2016

Vill du veta hur det egentligen är i de svenska förorterna?Blodet drypper och pistolkulorna susar i Hersis video
Undrar du hur det är i förorterna i Sverige?
Sherihan ”Cherrie” Hersis song berättar det för dig: 
”Alla har tabanja.”
Tabanja är turkiska för pistol.


Jag skall inte uttala mig om musiken. 
Det som är interessant här är vad täxten berättar oss om livet och människorna i Sveriges invandrartäta förorter. Jag har inte hittat något i svensk media som steller frågotäcken vid det hon skriver OM. Varför?


 

Sherihan ”Cherrie” Hersi sade till Dagens Nyheter:”Att vara somalier, svart, muslim, kvinna och från Rinkeby 
gör mig till en röst för många. 
Det är fett – för jag önskar att jag hade haft en tjej som sjöng om det jag gick igenom när jag var yngre.” 


Men det finns inte mycket tröst i denna sång.
Hennes sång är ett vittnesbyrd om en mislyckad integrationspolitik.
Ett vittnemål om ett deprimerande och valdligt samhälle ved sidan om det svenska samhället.
Det kan också lesas som ett hot om uppror, eftersom fokus genom sången är att alla, hela orten, har skjutvapen, ”tabanja”.


En av hennes fans skriver i kommentarfältet:

"Riktigt skönt låt med budskap utan att säga eller avslöja för mycket, plus skit vacker röst. Tung e du!!!!"


Problemerna i förorterna växer för varje dag. Det går en hårfin gräns någonstans - vem definerar när "problemerna" går över i lågintensitets inbördeskrig?

Svenska politiker måste använda Polis, Hemvärn och Försvar för att sätta i förvar de yrkeskriminella och de största radikaliseringhoten, samt ge ressurcer och lagstöd som behövs.
Vi måste börja där. 
  
Det är bra att försvara sig mot Russland, men just nu är hotet mot Sverige inom våra egna gränser lika stort, om inte større: Radikalisering och islamsk terror. 

 


 "TABANJA"; SÅNGTEXTEN
(Hittat på Genius)

En annan kommentar till sångens text
[Vers 1]
Vem ringde polisen?
Ingen annan bryr sig
Jag hör skotten hela tiden
Dom går med dubbla magasiner
Han ska beckna eller bli som Zlatan
Alla kompisarna tänker samma

Hur ska han fatta något när ingen lär han x2

[Hook]
Snälla bara ge han en chans, orten tar han ingenstans
Hela orten har tabanja x5


[Vers 2]
Dom fann alla bevisen
Platsen han blev gripen
Han ska sitta inne x2
Han ska beckna eller bli som Zlatan
Polisen kom jag såg han åka fast
Hur ska han fatta något när ingen lär han x2

[Hook]
Snälla bara ge han en chans, orten tar han ingenstans
Hela orten har tabanja x5

[Bridge]
Flyttar ut till byn, ny familj, jag var 9 år
Idag är jag 23 och jag vet mer än vad jag visste då
Nu förtiden känns det lite som jag vill därifrån
Vaknar varje dag och jag ber för min lillebror

[Hook]
Snälla bara ger han en chans, orten tar han ingenstans

Hela orten har tabanja x5

Från Hirsis videoDU KANSKE OCKSÅ VILL KOLLA:
 torsdag 15. september 2016

PST: ”Vilken bakgrund har personer som frekventerar ekstrema islamistiska miljön i Norge innan de blir radikaliserade?”Norska PST (tillsv. SÄPO) har gett ut en interessant temarapport. Den ger en god definition av problemet:
 
”Ekstrem islamism är en ideologi som förkastar människoskapade lagar och demokrati, och legitimerar vald för att bekämpa detta.”


Undersökningen bekräftar den existerande bild av extrem islamism i Norge. 
Här följer stickord saxat från rapporten:


 • Et multietnisk fenomen
 • Unge menn med lav utdannelse, mye kriminalitet og løs tilknytning til arbeidslivet.
 • Variasjoner i etnisk tilhørighet: pakistanere og somaliere underrepresentert
 • Enkelte minoriteter er overrepresentert og vil bli undersøkt
 • Konvertittene som utgjør 18 % er overrepresentert.
 • 73% har blitt radikalisert etter at Syriakonflikten startet.
 • 61% har innvandret til Norge i barndoms- og ungdomstiden.


 •  17,5% har mistet en eller begge foreldre i løpet av barndom og ungdomstiden.
 • En stor andel av de undersøkte kan ha hatt en vanskelig oppvekst.
 • Mange sannsynligvis har en svekket tilhørighet til Norge ogdet norske samfunnet blant annet grunnet manglende arbeidsdeltagelse.
 • Mannlige Syriafarere og returnerte skiller seg bare i noen grad fra menn som ikke har reist til Syria basert på de variablene vi har undersøkt.
 • Fordi mange av de som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer har sosiale utfordringer, vil mange kunne fanges opp gjennom vårt samarbeid med andre etater.
 • Basert på funnene i undersøkelsen bør forebygging fortsatt skje etter grunnprinsippene som generell forebygging av kriminalitet bygger på.
 • Stort potensiale for radikalisering også i fremtiden fordi det finnes mange flere ungdommer med de samme utfordringene og problemene som majoriteten i undersøkelsen har.
 • OBSERVERA: Fordi undersøkelsen viser liten sosial variasjon er det mulig at det foregår radikalisering i miljøer som er mer ressurssterke enn de vi ser i undersøkelsen, uten at PST fanger dette opp.Betyder det att Norge gjör något RÄTT, eftersom de väletablerade äldsta invandrargrupperingar 
inte synas på samma sätt i statestiken?

Eller har det att göra med en grupp som inte fångas upp?

Kan högutbildade också var en grupp som inte fångas upp, eftersom ingen i undersökningen hade universitetsutbildning?


Kan en större bruk av civila och polisiära infiltratörar, samt en större tillgång på drönare och övervakning hjälpa på detta?

Rapporten uppsummerar en del positiva drag angående de norska forhållanden:

”Undersøkelsen viser at det ikke er den vanlige muslimske ungdommen eller konvertitten som står i fare for å bli rekruttert til ekstrem islamisme i Norge.
De som er i faresonen, er hovedsakelig personer som synes å ha hatt en særlig problematisk barndoms- og ungdomstid med tilpasningsproblemer, rus og kriminalitet.
De fleste har lav utdanning og har derfor dårlige utsikter til å få arbeid.

Dette bidrar trolig til at det er enklere for oss som sikkerhetstjeneste å holde oversikt over potensielle trusselaktører som fortrinnsvis utgjøres av personer med kriminelt rulleblad, frafall fra skolen, rusproblematikk og sporadisk deltagelse i arbeidslivet.
Dette er problematikk som andre etater har et hovedansvar for å forebygge.
Det betyr at en eller flere offentlige etater ofte vil være i direkte kontakt med de radikaliserte. Gjennom fortsatt godt samarbeid vil disse etatene kunne bidra til å fange opp tilfeller av radikalisering slik at vi sammen kan hindre en negativ utvikling hos personen.”
                                                                         Sitat från sida 11 i rapporten.

Förhållena omkring radikalisering är olika i de olika länder.
Till ex fremhävs som positivt i Norge att de mest väletablerade invandrargrupperingar som pakistanier och somalier, bara utgör en liten del av de radikaliserade i undersökningen.


Positivt är också att man är tydlig med att poengtera att det är mycket vi inte
vet, och att mer forskning kommer utföras.Hela rapporten kan du läsa >> HÄR.
Omtal av rapporten av PST sjef Benedicte Bjørnland hittar du här:
”Radikalisering kan forebygges”.

Hur ser den svenska radikaliserings-statestiken ut?OM DU ÖNSKAR LÄSA MER, HITTAR DU MYCKET PÅ DENNA BLOG, TILL EXEMPEL:

Jag rekommenderar också Hege Storhaugs bok: ”Islam. Den 11.landeplage”.

På Rights.no skriver Storhaug:”Mine tiltak er ikke rettet mot den enkelte muslim. Akkurat som den gjengse tysker ikke var mål for kritikk av Hitlers ideologi, er heller ikke min kritikk av vår tids nye totalitære ideologi, som er voldelig, tyrannisk, ekstrempatriarkalsk og jødehatende, rettet mot «muslimer». Mange muslimer er faktisk offer for denne ideologien i sine hverdagsliv. Ikke minst mang en jente og kvinne som frihetsberøves på ulikt vis. Å begrense denne form for maktislam i det offentlige rommet og moskeer, vil tvert om fungere frigjørende for mange som fra fødsel av er tvunget til å forbli i denne ureformerte «religionen». Mange vil nok huske hva den ledende sunni-ideologen i dagens verden, Yusuf al-Qaradawi, sa:

-Islam hadde dødd ut med Muhammed dersom det ikke var dødsstraff for frafall.


Forstår man alvoret? En «religion» med dødsstraff for å falle fra. Like fullt skal denne «religionen» beskyttes som et lite forsvarsløst barn? Fordi vi i vår vestlige sivilisasjon har kjempet frem frihetsverdier som nå noen vil bekjempe – endog innenfor vårt demokratiske system? Det er for øvrig derfor jeg ikke snakker om “religionsfrihet”, jeg snakker om “religiøs frihet”, som ikke minst henspeiler på retten til å fravelge religion og til å konvertere.

 

Noen må begynne å røre i den mugne suppa som har kokt siden 620-tallet.”